Zzp’ers en corona. Ik ben ondernemer en zit in de problemen doordat mijn opdrachten wegvallen. Wat zijn mijn mogelijkheden?

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis. Als je voldoet aan de voorwaarden, kun je via je woongemeente ondersteuning aanvragen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen voor maximaal 3 maanden aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kun je een beroep doen om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Wat houdt de regeling in?

De regeling is gebaseerd op de al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoef je bijvoorbeeld later niet terug te betalen. Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 1. Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
 2. Een lening voor bedrijfskapitaal.

Deze tijdelijke regeling houdt in:

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoef je later niet terug te betalen.
 • Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten gewerkt worden.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en bedraagt maximaal 1.500 euro (netto) voor gehuwden of 1.050 euro (netto) per maand voor alleenstaanden vanaf 21 jaar. De gemeente vraagt je bij de aanvraag:
  • Hoeveel winst je per maand verwacht in de komende maanden?
  • Of je inkomsten hebt naast je bedrijf, zoals loon uit (parttime) dienstverband of een uitkering?
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro tegen 2% rente.
 • De maximale looptijd van een lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet afgelost te worden.
 • Het bedrijfskapitaal mag niet gebruikt worden om bestaande leningen te herfinancieren.
 • Per huishouden wordt maximaal 1 keer een uitkering en bedrijfskapitaal toegekend. Dus je krijgt maximaal 1 Tozo per huishouden. Je vraagt de Tozo aan op het laagste inkomen binnen je huishouden.

De Tozo (inkomensondersteuning) geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020, en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020.

Voor wie is de Tozo?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Voor de tijdelijke regeling moet de woonplaats in Nederland zijn. Ondernemers die in België of Duitsland wonen komen op dit moment dus niet in aanmerking. Omdat het kabinet niet wil dat bepaalde ondernemers buiten de boot vallen, wordt met spoed onderzocht of er mogelijkheden zijn om deze grensgevallen te ondersteunen.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK.
 • Is vóór 17 maart 2020 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium. Dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Voor bedrijven die minder dan een jaar geleden zijn gestart geldt een gemiddelde van minimaal 24 uur per week.
 • Woonachtig in de gemeente waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.
 • Inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum.

Hoe doe ik een aanvraag?

Ondersteuning kun je aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en wordt uitgevoerd door gemeenten. Daar kun je terecht voor je aanvraag via een digitaal aanvraagformulier. Het gaat daarbij om de woongemeente, niet de gemeente waar je bedrijf is gevestigd.

Als je nog enige ontvangsten hebt, wordt je verzocht nog even te wachten met de aanvraag. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Sommige gemeenten gebruiken een aparte organisatie voor de uitvoering. Kijk voor meer informatie op de website van je gemeente voordat je hen belt.

Wat heb je nodig?

Voor de aanvraag is een digitaal formulier beschikbaar. Kijk hiervoor op de website van je gemeente. Dit dien je in bij je woongemeente, samen met kopieën van je identificatiebewijs (rijbewijs voldoet niet), bankafschriften, de bestaande beschikkingen, brieven en informatie over huishoudenssamenstelling. De gemeente haalt zelf gegevens op uit het KVK Handelsregister (uittreksel).

Leave a Reply

Borsje Nieuws